Privacy Policy

Welke persoonsgegevens slaat deze website op en wat doen wij er vervolgens mee?

Contact en Postadres


Nipkowweg 4A
8501 XH Joure

Persoonsgegevens die wij verwerken


Via de website verzamelen wij uitsluitend (en alleen wanneer u die zelf aanlevert) enkele gegevens met de bedoeling u goed van dienst te kunnen zijn.
Ook hebben wij deze gegevens nodig om veilige inloggegevens voor u aan te maken zodat u documenten, verslagen en nieuwsbrieven kunt lezen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Naam
-Emailadres
-Telefoonnummer
-In geval van Vacature heb je de gelegenheid je CV aan ons te sturen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen. Denk hierbij aan uw burger service nummer, bankrekening nummer etc.
Wanneer u uw CV aan ons verstuurd geeft u wellicht toch bijzondere persoonsgegevens aan ons door door middel van het uploaden van een .pdf
Wij gaan hier uiterst zorgvuldig mee om en de gegevens  (het meegezonden document) wordt/worden na 6 dagen van de server verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Om te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Om personeel te kunnen werven.

Hoe lang we persoonsgegevens verzamelt via onze website bewaren


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden


Wij verstrekken nooit aan derden of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van foto’s van personen op onze website


Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Deze foto’s zijn voornamelijk afkomstig uit eigen archief of zijn betrokken via RawPixel.com of Shutterstock.com waar de foto’s speciaal voor deze website zijn aangeschaft.

Staat u of uw kind op een van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven heeft of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@snowsportsjoure.nl zodat wij de betreffende foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Deze website gebruikt alleen analytische, technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer over cookiegebuik op specifiek deze website vind je hier: cookiechecker.nl

Links van en naar andere websites


Op deze website worden mogelijk enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw  persoonsgegevens sturen naar info@hvlgroningen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@hvlgroningen.nl
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Heeft u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hvlgroningen.nl

chevron-down